Veje til læring

Skrivevejledning

X
Njdxa5u6rgw8lms2xjxa mandskriver

 

Med individuel skrivevejledning får du sparring på højeste niveau fx på hvordan:

 • du kan skabe plads i en travl hverdag til at arbejde med teksten/opgaven
 • du kan lære mere effektive skriveteknikker
 • du afkoder de akademiske krav teksten skal leve op til (formål, struktur, sprog)
 • du får det optimale ud af de mange digitale værktøjer, der er til rådighed for akademiske skribenter
 • du kan arbejde fokuseret med litteratursøgningen
 • du kommer i gang igen med en tekst/opgave efter en længere afbrydelse

Målgruppe

Individuel skrivevejledning tager udgangspunkt i dine behov og er relevant for dig, der som led i en akademisk uddannelse skal skrive selvstændige opgaver på diplom-, master- eller ph.d.-niveau*. Du har måske et krævende job og familieforpligtelser og ønsker samtidig at kunne arbejde fokuseret og tidseffektivt på at få det størst mulige læringsudbytte af din uddannelse.

 

Fremgangsmåde

Er du interesseret i individuel skrivevejledning, så send venligst en mail til tine@metodo.dk med oplysninger om uddannelse og kort om, hvilke udfordringer der særligt ønskes sparring på. Alle henvendelser og forløb behandles fortroligt.

Dernæst kontakter jeg dig med henblik på en afklarende samtale. Hvis jeg på basis af samtalen vurderer, at du vil kunne få et fornuftigt udbytte af skrivevejledning, kan vi tilrettelægge et individuelt tilpasset forløb sammen.

(Bemærk venligst: en afklarende samtale vil give et konkret udbytte i form af brugbare råd, metoder og henvisninger, men giver ikke automatisk adgang til et efterfølgende forløb.)

 

Pris og aflysningspolitik

En samtale varer 45 min. Pris: 1250 kr. incl. moms.

Aflysning kan uden beregning ske senest kl. 10 dagen før den aftalte tid ved telefonisk henvendelse. Aflysning efter dette tidspunkt honoreres med fuld betaling.

 

*Studerende på videregående, SU-godkendte uddannelser kan få gratis hjælp hos Studenterrådgivningen.

.

 

 

 

 

Referencer

X
N1enf35ath6qq1hpocyv transparent background

 

Tine Wirenfeldt Jensen har bl.a. samarbejdet med eller undervist følgende steder:

SDU Universitetspædagogik, Syddansk Universitet

Center for Undervisning og Læring, BSS, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling & Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Health, Aarhus Universitet

Science and Technology Learning Lab, Aarhus Universitet

Unipæd, Enheden for akademisk efteruddannelse, Roskilde Universitet

JurForsk, Dansk Juridisk Forskningsuddannelsesprogram

Graduate School Arts, Aarhus Universitet

Graduate School of Science and Technology,  Aarhus Universitet

PhD School, Aarhus School of Architecture

Design School Kolding's research school

Ph.d.-skolen for Livslang Læring og Hverdagslivets Socialpsykologi, Roskilde Universitet

 
 
 

Institut for Økonomi, BSS, Aarhus Universitet

Institut for Psykologi, BSS, Aarhus Universitet

Institut for Erhvervskommunikation og Erhvervssprog, BSS, Aarhus Universitet

Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

MBA Programme, BSS, Aarhus Universitet

Masteruddannelsen i Retorik og formidling, Aarhus Universitet

Masteruddannelsen i Narkotika- og Alkoholindsatser, Aarhus Universitet

Master i Læreprocesser med specialisering i pædagogisk ledelse, Aalborg Universitet

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i anæstesiologi

Cphbusiness

UCC Professionshøjskolen, Pædagoguddannelsen

Dansk Magisterforening

SKAT

Forskerspirer

Akademiet for Talentfulde Unge

Tovejs

AU Uddannelse - Vejledning og Studieinformation 

Studenterrådgivningen

Forskerfight, Folkeuniversitetet

Dansk Musikforskning Online (DMO)

AU Library, Aarhus Universitet

Censorkorpset for Retorik

Profil

X

METoDo arbejder med metoder til at understøtte læring, feedback, skriftlig og mundtlig formidling samt undervisning og vejledning på højeste niveau.

METoDo varetager opgaver for uddannelsesinstitutioner, forskningsprogrammer og arbejdspladser for højtuddannede. Fokus kan være på en uddannelse, et hold, en afdeling eller en enkelt person.

METoDo tilbyder:

 • En forskningsbaseret tilgang til læring og uddannelse
 • Et indgående kendskab til mange forskellige fagligheder
 • Stærke formidlingskompetencer (på dansk og engelsk)

METoDo ejes af Tine Wirenfeldt Jensen, ph.d. i Læring og Uddannelse, ekstern adjunktvejleder på Syddansk Universitet og beskikket censor i censorkorpset for Retorik.

 

Spillet

X
Dqrwipn0tnq9wmqkhhoc tekstfeedbackspil

 

Tekstfeedbackspillet er en metode og et konkret undervisningsmateriale til at strukturere peerfeedback på faglige tekster. Spillet findes både på dansk og engelsk. Spillet kan downloades gratis på nettet og anvendes af flere uddannelsesinstitutioner i denne udgave. 

 

Spillet består af:

 • en plade med en række felter, der visualiserer feedbackprocessen
 • en fælles brik
 • et regelhæfte til hver deltager, som både forklarer spillets regler og giver nogle generelle retningslinjer for feedback
 • et aftaleark, som gruppen i fællesskab skal udfylde med en fælles gruppeaftale
 • tre forskellige slags kort, der kan uddeles og trækkes i løbet af spillet.

 

Sådan spilles spillet

Inden spilstart har deltagerne rundsendt tekst til hinanden og forberedt feedback til de andres tekster (fx dele af skriveøvelser, opgaver eller specialer). Herefter gennemgår man én spillers tekst ad gangen, indtil alle har givet feedback på alle andres tekster.

Undervejs kan der uddeles bødekort til spillere, som ikke holder sig til feedbackgenren og fx giver sig til at diskutere. Hvis nogen har brug for at give en vigtig oplysning, selvom det ikke er deres tur til at tale, kan man købe sig til en kommentar med et informationskort.

Derudover kan man vælge at bruge feedbackkort med specifikke faglige kriterier for tekster. Kortene stiller et konkret spørgsmål til teksten (fagligt eller processuelt), som feedbackgiveren derefter skal svare på. Spørgsmålene på kortene kan enten formuleres af en underviser, som også på den måde kan få direkte indflydelse på fokus i feedbacken, eller de kan udfyldes af deltagerne og på den måde give anledning til refleksion over og diskussion af kriterier for tekster.

 

Spilmaterialer

I tilknytning til feedbackspillet findes ekstra materiale i form at ideer til at give feedback og allerede udfyldte feedbackkort med fokus på det processuelle element. Dette materiale er indlejret i websitet Studiemetroen (som jeg grundlagde i 2003), hvor feedback indgår som et element sammen med andre akademiske studiekompetencer. Der findes også en underviservejledning til spillet: Tekstfeedbackspillet i brug.

Jeg har med kollegaer publiceret flere tekster om spillet og erfaringer hermed. 

 

Reference til Tekstfeedbackspillet

Spillet er udviklet af Tine Wirenfeldt Jensen, Gry Sandholm Jensen og Mads Lund Jensen. Materialet refereres til på følgende måde (alt efter om det er den danske eller engelske udgave): 

Jensen T.W.; Jensen, G.S. & Jensen, M.L. Tekstfeedback: et processpil/Text Feedback - a Proces-facilitating GameCenter for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet, 2011.
 
 

Kontakt

X
Qotsiyltrio1hzbvt6mt tine 8

 

METoDo

Anholtsgade 14, kld.

8000 Aarhus C

Tlf. 28939213

tine@metodo.dk

CVR-nr.:36670304

 

 

 

 

 

 

 

Tekster om spillet

X
I3qj3jtyl6ougjcpipgv spilfoto

Læs en kort artikel om spillet.

Tekstfeedbackspillet : en metode til at strukturere peer feedbackprocessen.  Jensen, Tine Wirenfeldt; Jensen, Gry Sandholm; Jørgensen, Anker Helms. 17 ting, du kan gøre ved din undervisning: DUNK12 Konferencepublikation. red. Rie Troelsen & Lotte Rienecker. Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN), 2013. s. 61-66.

An example of student-faculty partnership. Kupatadze, Ketevan. Center for Engaged Learning, Elon University, 2017.     

Peer feedback i gymnasiet - fokus på elevernes skriveprocesser. Juul, Trine ; Jensen, Gry Sandholm; Jensen, Tine Wirenfeldt; Jensen, Mads Lund. Kronik i Gymnasieskolen, nr. 11, 2012, s. 50-53.

Engaging students in the peer-feedback process - improved peer-feedback on texts through the conceptualization of a board game.  Jensen, Tine Wirenfeldt; Jensen, Gry Sandholm. Proceedings of ICERI2011 Conference. 2011. s. 4500.

Tekstfeedbackspillet i brugJensen, Tine Wirenfeldt; Jensen, Gry SandholmJensen, Mads Lund, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet, 2011. (En vejledning til undervisere).

Peer-feedback med feedbackspillet. Hansen, Lone Koefoed, Undervisermetroen, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet. (En undervisers erfaringer med spillet).

Tekstfeedbackspillet: strukturering af peer-feedbackprocessen. Jensen, Tine Wirenfeldt; Jensen, Gry Sandholm; Jørgensen, Anker Helms, præsentation fra DUN Konference 2012.

Feedback til studerende. Højsgaard, Lasse, Forskerforum nr. 248, okt. 2011, s. 26-27.

 

.

 

Udvikling

X
3l4hie4aqksmtw8ct68i csm tine gry mads1 b88f18f87e
 
Reflekteret praksisbeskrivelse: Tekstfeedbackspillet

Af Tine Wirenfeldt Jensen

I det følgende beskriver jeg en udfordring i forbindelse med at undervise i peer feedback og hvordan udfordringen blev løst gennem udviklingen af Tekstfeedbackspillet. Jeg inddrager Biggs & Tangs begrebsapparat fra Teaching for Quality Learning at University (2007) som refleksiv ramme. 

Jeg har afholdt kurset ”Akademisk skriftlig fremstilling” 17 gange. Kurset henvendte sig til studerende primært fra det humanistiske fakultet på Aarhus Universitet og udløste 5 ECTS point.  Et vigtigt element i kurset var brugen af peer feedback.

I litteraturen om skriveundervisning udpeges struktureret peer feedback som en effektiv metode til at forbedre studerendes skriftlige arbejde. At modtage og give feedback på andres tekster er værdifulde læringsaktiviteter, hvor det at give feedback til andre udpeges som en særlig effektiv metode til at forbedre den enkelte studerendes tekster.

Som grundlægger af og underviser på forløbet havde jeg mulighed for at gøre det til et læringsmål for kurset at deltagerne skulle lære at give og modtage feedback på tekster. Som undervisningsaktivitet tilrettelagt for at understøtte dette mål arbejdede deltagerne i feedbackgrupper i sidste del af hver anden undervisningsgang. Til at understøtte dem i at arbejde med feedback fik de en faglig tekst om feedbackgrupper samt materiale i form af handouts, der skulle understøtte den nødvendige struktur for gruppens arbejde. 

 

Udfordring: vanskeligheder med peer feedback-metoden

Gennem en række undervisningsforløb kunne jeg observere, at selv om de studerende engagerede sig i feedbackgrupperne, og tilsyneladende fik et læringsudbytte af aktiviteten, så var der en række vanskeligheder for dem forbundet med at arbejde med peer feedback: 

 

 1. Nervøsitet forbundet med en ukendt aktivitet
 2. Mangel på overblik over processen som helhed
 3. Flere trin i processen blev glemt og sprunget over
 4. Tiden blev ikke holdt øje med
 5. Reglerne blev ikke håndhævet, hvis de blev brudt
 6. Feedbackgenren blev glemt til fordel for andre genrer (fx anmeldelse). 

 

En af konsekvenserne heraf var, at selv om deltagerne arbejdede med feedback i undervisningen gennem hele forløbet og deres tekster blev bedre, så blev de tilsyneladende ikke bedre til det at give og modtage feedback. Dvs. at selv om aktiviteten var en vigtig metode i forhold til at understøtte det overordnede formål, nemlig at forbedre de studerendes skriftlige akademiske kompetencer, så førte det ikke til, at læringsmålet om at lære ”at give og modtage feedback” blev opfyldt.

Sagt på en anden måde, så var det som om, at al deres mentale energi gik til at fokusere på de konkrete tekster og på at opretholde strukturen, så der ikke var ressourcer tilbage for dem til at forholde sig bevidst eller reflekteret til at give og modtage feedback.

 

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings - og eksamensformer

Biggs begreb om constructive alignment beskriver den indbyrdes sammenhæng mellem læringsmål, undervisningsformer og eksamensformer. I den konkrete sammenhæng var der tilsyneladende tale om en høj grad af indbyrdes sammenhæng: 

 1. Læringsmål: at lære at give og modtage feedback på tekster
 2. Undervisningsform: struktureret feedback i feedbackgrupper
 3. Eksamensform: en mindre skriftlig opgave med tilhørende metareflektioner over bl.a. at give og modtage feedback.

Men i realiteten så det ikke ud til, at de studerende opnåede nogen progression i deres evne til at give og modtage feedback. De blev måske nok bedre skribenter, men de fik ikke forbedrede feedbackkompetencer.

 

Spørgsmål til eksisterende praksis

Biggs introducerer tre niveauer at tænke om undervisning på, og den ovenfor beskrevne problematik kan på disse niveauer beskrives på følgende måde: 

 1. What the student is - de studerende er dårlige til at overholde simple regler
 2. What the teacher does - som underviser må jeg forbedre min instruktionsteknik
 3. What the student does - fokus på intern sammenhænge og på hvordan undervisningsaktiviteter bedst understøttes.  

Da jeg havde været igennem forløbet med flere hold havde jeg også bevæget mig gennem de to første niveauer i min tænkemåde, og på det tredje niveau meldte spørgsmålene sig:

 • Er der en intern sammenhæng?
 • Understøttes undervisningsaktiviteten godt nok?

 

Løsning: procesunderstøttelse der trækker på spilmetaforen

Efter en analyse af de studerendes problemer med at arbejde med peer feedback, fik jeg en ideen til at lave et spil, der havde til formål at understøtte feedbackprocessen. I samarbejde med to kollegaer (Gry Sandholm Jensen og Mads Lund Jensen) og med inddragelse af studerende udviklede vi materialet Tekstfeedbackspillet. Grundtanken var, at man ved at trække på spilmetaforen i materialet (regler, tidsstyring og sanktioner) gør det muligt for deltagerne at opretholde strukturen i peer feedbackprocessen på en socialt acceptabel måde.

På den måde adresserer spillet de ovennævnte udfordringer ved at trække på de erfaringer, de studerende allerede har med at spille, og på den generelle konsensus om, at spil kræver regler og en spilleder. Samtidig tilbyder spillet en visualisering af processen i form af en helt konkret spilleplade med felter, som viser processens delelementer.

Spillet blev taget i anvendelse i undervisningen og minimerede de fleste af de nævnte udfordringer, og fungerede dermed efter hensigten. Særligt to ting kan fremhæves i denne sammenhæng: 

 • Spillet førte til, at Solo taksonomiens to øverste trin blev taget i anvendelse i større omfang end tidligere. De studerende glemte ikke længere trin eller regler, og blev dermed bedre til at bruge metoden (apply). De fik i særligt grad et større fokus på at reflektere over den netop gennemførte feedbackproces og opstille mål for, hvad de skulle hhv. fastholde og forbedre til næste gang (reflect).

 • Det var uddannende for mig som underviser at blive overflødiggjort af en gennemtænkt rammesætning af en undervisningsaktivitet. Hvor feedbackgrupperne før spillet konstant havde brug for observation og støtte fra mig som facilitator, blev jeg nu viftet væk fra grupperne med et ”vi er i gang med at spille”. Der kom selvfølgelig indimellem stadig spørgsmål, men forskellen var slående.

 

Tekstfeedbackspillet - fra én undervisningskontekst til mange

Tekstfeedbackspillet er i dag fremstillet i 200 eksemplarer og udlånes på hele Arts, Aarhus Universitet, ligesom det også bruges på adjunktpædagogikumuddannelsen på Aarhus Universitet og på en række andre uddannelsesinstitutioner (læs en kort artikel om spillet på Aarhus Universitets website).

Erfaringer med spillet viser, at spillet for at fungere skal indtænkes i en fagligt sammenhængende ramme. Spillet kan dermed ikke noget i sig selv – men det kan fungere som en god understøttelse af peer feedback, dér hvor aktiviteten er integreret i en faglig meningsfuld sammenhæng. Det kan være både i, mellem og udenfor undervisningen. 

 

 

 

 

Baggrund

X
Dcpmxhz5qsmoci9ssdxz 43287 b

Jeg har arbejdet med faglig skrivning, vejledning, feedback, mundtlig faglig fremlæggelse og undervisningsudvikling de sidste 15 år.

 

Jeg har blandt andet:

 • Afholdt 17 længere undervisningsforløb med titlen Akademisk skriftlig fremstilling for studerende på Aarhus Universitet (5 ECTS points).
 • Tilrettelagt og afholdt ECTS-givende ph.d.-kurser om akademisk skrivning, feedback og effektive skriveprocesser samt mundtlig faglig fremstilling.
 • Skrevet ph.d.-afhandling om det danske universitetsspeciale (2016).
 • Udarbejdet webressourcen Studiemetroen (2003, nu Studypedia) og skabt indhold om bl.a. effektive skriveprocesser, akademisk argumentation, feedback og emnevalg målrettet universitetsstuderende. 
 • Vejledt både universitetsopgaver og masterspecialer og fungeret som censor og peer reviewer.
 • Undervist speciale- og ph.d.-vejledere i feedback og understøttelse af studerende skriveprocesser.
 • Superviseret danske og internationale universitetsundervisere på tværs af fag og afholdt undervisningsudviklingssamtaler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Skriveworkshops

X
4csrqidrfeuq0iylgpnt forskerspire mr r5a2521

METoDo afholder workshops om akademisk skrivning for mange forskellige målgrupper og i mange forskellige formater. Alle workshops planlægges ud fra målgruppens specifikke behov. Eksempler på afholdte workshops med fokus på akademisk skrivning:

 

Specialeworkshop, Statskundskab, AU

3 timer med fokus på krav til specialer og effektive skrive- og arbejdsprocesser. 

 

Om at skrive masterafhandling, Masteruddannelsen i Narkotika- og Alkoholindsatser, AU

3 timer om masterafhandlingen som genre, krav til akademisk sprog samt effektive skrive- og arbejdsprocesser for masterstuderende med fuldstidsjobs. 

 

MBA Thesis Writing, AU Executive

1 time om gode råd om specialeskrivning og henvisning til forskellige digitale støtteressourcer for et internationalt hold.

 

Strategies for planning an efficient writing process, PhD workshop, Computer Science, AU

2 timer om effektive skriveprocesser i forbindelse med forskningsprojekter (i forlængelse af en workshop på 2 timer om optimal brug af vejledning).

 

Videnskabelig skriftlig kommunikation, Offentlig politik & Økonomi, AU, 1. og 2. semester

3x3 timer med temaerne akademisk argumentation, effektive skrive- og arbejdsprocesser samt peer feedback og brug af vejledning. 

 

Publikationer

X

 

Jensen, TW & Bay, G. 2019.  "Non-cheater or taking part in the disciplinary dialogue? The impact of plagiarism software on the development of students' authorial identity"EATAW 2019, 10th Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing, Gøteborg, Sweden. Konferenceoplæg m. peer reviewed abstract. 

Jensen, TW. 2019. "Becoming a Master's thesis writer: Authorial identity, autonomy, and impossible choices". EATAW 2019, 10th Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing, Gøteborg, Sweden. Konferenceoplæg m. peer reviewed abstract. 

Nordentoft, H.M.; Jensen, T.W. & Bengtsen, S.S. 2019. ""Vi er rigtig meget ens" - peerdynamik i samarbejdet mellem specialeskrivende par". DUN: Dansk Universitetspædagogisk Konference, 2019. Konferenceoplæg m. peer reviewed abstract.

Jensen, TW. 2019. DUT Guide om akademisk skrivning. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 14.26. 

Jensen, TW. 2018. Det danske universitetsspeciale - topografi, tekster og tendenser. Aarhus Universitetsforlag. 

Jensen, TW & Bay G. 2018. ”Nu siger jeg bare ikke noget selv – plagiatkontrolprogrammers oversete negative effekter på universitetsuddannelserne”. Revy, NO: 4. Formidlingsartikel.

Jensen, TW & Bay G. 2018. "Mellem angsten for plagiatanklager og kravet om selvstændighed: Uintenderede effekter af plagiatprogrammer". DUN: Dansk Universitetspædagogisk Konference, 2018. Konferenceoplæg m. peer reviewed abstract.

Jensen, TW; Jørgensen T.H & Borchsenius F. 2018. "Udvikling af studiekompetencer på Science and Technology: En model på fakultetsniveau for fagintegrerede forløb for 1. årsstuderende"DUN: Dansk Universitetspædagogisk Konference, 2018. Poster og oplæg, peer reviewed. 

Jensen, TW; Bay G, Naur E. 2017. " A four-step model: Initiating writing development at faculty level using Master’s thesis workshops as a vehicle". EATAW 9th Conference of the European Association for Teaching Academic Writing, London. Konferenceoplæg m. peer reviewed abstract. 

Dankl K & Jensen, TW. 2017. "Writing in design education: The Magazine and the Studio as vehicles for writing development". EATAW 9th Conference of the European Association for Teaching Academic Writing, London. Konferenceoplæg m. peer reviewed abstract.

Jensen, TW & Dankl K. 2017. "Peer feedback: Using diciplinary-specific teaching formats as "bridges" to enable student engagement." DUN: Dansk Universitetspædagogisk Konference, 2017. Konferenceoplæg m. peer reviewed abstract.

Jensen, TW. 2017. "Negotiating multiple roles: A methodological framework for the co-creation of data in elite interviews in Higher Education Research". DUN: Dansk Universitetspædagogisk Konference, 2017. Poster og oplæg, peer reviewed. 

Jensen, TW; Bay, G, &  Andersen, P. 2017. "Udvikling af studerendes akademiske skrivekompetencer–en model for en indsats på fakultetsniveau." Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift12.22.

Albrechtsen, C, Pedersen, M, Pedersen, N F, & Jensen, T. W. 2016. "Proposing Co-Design of Personas as a Method to Heighten Validity and Engage Users: A Case from Higher Education." International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development (IJSKD), 8(4), 55-67.

Jensen, TW. 2016, 'Det selvstændige speciale: Selvstændighedsfordringens (u)muligheder' DUN: Dansk Universitetspædagogisk Konference 2016, Nyborg. Konferenceabstract.

Jensen, TW & Andersen, P. 2016. 'Udvikling af studerendes akademiske skrivekompetencer – en indsats på fakultetsniveau' DUN: Dansk Universitetspædagogisk Konference 2016, Nyborg. Konferenceabstract.

Cozart, SM; Jensen, TW; Wichmann-Hansen, ;, Kupatadze, K & Chien-Hsiung Chiu, S. 2015. 'Negotiating Multiple Identities in Second- or Foreign-Language Writing in Higher Education'. i JL Moore & C Anson (red), Critical Transitions: Writing and the Question of Transfer. WAC Clearinghouse Publishing and Parlor Press, USA.

Wichmann-Hansen, G & Jensen, TW. 2015. 'Supervision: Process management and communication'. I L Rienecker, PS Jørgensen, J Dolin & G Holten Ingerslev (red), University Teaching and Learning. Samfundslitteratur, s. 327-349.

Jensen, TW 2015, Bjerget og sumpen: En undersøgelse af det danske universitetsspeciales betydninger med afsæt i humaniora. Ph.d.-afhandling.

Albrechtsen, C, Pedersen, NF, Pedersen, M & Jensen, TW 2015, 'Mobile Probes: Exploring the Work Processes and Everyday Life of Danish Students Writing Their Master’s Thesis' SAGE Research Methods Cases.

Kupatadze, K, Chui, S, Cozart, SM, Jensen, TW & Wichmann-Hansen, G 2014, 'Supporting Second/Foreign Language Writing in Linguistically and Culturally Diverse Academic Environments', Writing Across the Curriculum, Minneapolis, USA. Konferenceabstract.

Kupatadze, K, Chiu, SC, Cozart, SM, Jensen, TW & Wichmann-Hansen, G 2014, 'Panel: Opportunities and Challenges of Writing in a Second Language' Writing Research Across Borders 2014 conference, Paris, Frankrig. Konferenceabstract.

Jensen, TW, Wichmann-Hansen, G & Cozart, SM 2014, When writing a PhD dissertation in English is “like knitting a sweater without knowing whether there is enough yarn”. Doctoral Writing SIG.  

Albrechtsen, C & Jensen, TW 2014 PhD Project Descriptions. The Study Metro, Aarhus Universitet.

Wichmann-Hansen, G & Jensen, TW 2013, 'Processtyring og kommunikation i vejledningen'. i L Rienecker, PS Jørgensen, J Dolin & GH Ingerselv (red), Universitetspædagogik. Samfundslitteratur, Frederiksberg, s. 329-350.

Jensen, TW, Jensen, GS & Jørgensen, AH 2013, 'Tekstfeedbackspillet: en metode til at strukturere peer feedbackprocessen'. i R Troelsen & L Rienecker (red), 17 ting, du kan gøre ved din undervisning: DUNK12 Konferencepublikation. Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN), s. 61-66.

Pedersen, NF, Albrechtsen, C & Jensen, TW 2013, 'Mobilapplikationers potentiale til understøttelse af specialeprocessen' Læring og Medier (LOM), nr. 10.

Cozart, SM, Jensen, TW, Jensen, GS & Wichmann-Hansen, G 2013, 'Grappling with identity issues: Danish graduate student views on writing in L2 English', Copenhagen, Danmark. Konferenceabstract (s. 16).

Cozart, SM, Jensen, TW, Wichmann-Hansen, G, Chiu, S & Kupatadze, K 2013, 'The Role of Students’ Attitudes Towards Second/Foreign Language Writing and the Question of Transfer', Elon, North Carolina, USA. Konferenceabstract.

Cozart, SM, Jensen, GS, Jensen, TW & Wichmann-Hansen, G 2013, '"Writing in English is like a bad hair day": Danish doctoral student views on writing in L2 English', Budapest, Ungarn. Konferenceabstract. 

Jensen, TW, Albrechtsen, C & Pedersen, NF 2013, 'Digital natives revisited: the need to reorganize academic institutions and conceptual categories in a digital world', Newport, Wales, Storbritannien, 11/12/2013 - 13/12/2013. Konferenceabstract.

Smedegaard Ernst Bengtsen, S & Jensen, TW 2013, 'The good academic - revitalizing the discourse of transformation in higher education', Newport, Wales, Storbritannien, 11/12/2013 - 13/12/2013. Konferenceabstract.

Jensen, TW, Jensen, GS, Wichmann-Hansen, G & Albrechtsen, C 2012, 'New ways of supporting peer feedback: a method integrating a board game and a digital learning resource' ICED 2012, Bangkok, Thailand, 23/07/2012 - 25/07/2012. Konferenceabstract.

Jensen, TW & Jensen, GS 2012, 'From tacit knowledge to a shared rule book: facilitating peer-feedback in a cross disciplinary/cultural context by drawing on the game metaphor' CALPIU'12: Higher education across borders: Transcultural interaction and linguistic diversity, Roskilde, 01/04/2012. Konferenceabstract (s. 47).

Albrechtsen, C & Jensen, TW 2012, 'Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer: i det aktuelle medielandskab', Dansk Universitetspædagogisk Netværkskonference 2012, Fredericia, Danmark, 29/05/2012 - 30/05/2012. Konferenceabstract.

Jensen, TW, Jensen, GS & Helms Jørgensen, A 2012, 'Tekstfeedbackspillet: strukturering af peer feedbackprocessen'. Dansk Universitetspædagogisk Netværkskonference 2012, Fredericia, Danmark, 29/05/2012 - 30/05/2012. Konferenceabstract.

Juul, T, Jensen, GS, Jensen, TW & Jensen, ML 2012, 'Kronik: Peer feedback i gymnasiet - fokus på elevernes skriveprocesser' Gymnasieskolen, nr. 11, s. 50-53.

Wichmann-Hansen, G, Cozart, SM, Jensen, TW & Jensen, GS 2012, '“Writing in English is like being married to somebody you don’t know very well”: Postgraduate Writing in L2 English' NIC 2012, Danmark, 22/11/2012. Konferenceabstract.

Jensen, TW & Jensen, GS 2011, 'Engaging students in the peer-feedback process - improved peer-feedback on texts through the conceptualization of a board game" i Proceedings of ICERI2011 Conference. s. 4500.

Jensen, TW & Bay, G 2011, 'ICT Demonstration: Study skills and plagiarism: developing on-line learning resources in a multicultural context' EARLI 2011 (European Association for research on Learning and Instruction), Exeter, Storbritannien.  Konferenceabstract.

Jensen, TW 2011, 'Round table: Identifying and overcoming methodological challenges associated with interviewing in academia' EARLI 2011 (European Association for research on Learning and Instruction), Exeter, Storbritannien. Konferenceabstract.

Jensen, TW, Jensen, GS & Jensen, ML 2011, Tekstfeedback: et processpil/Text Feedback – a Proces-facilitating Game,  Tekstfeedback: et processpil/Text Feedback – a Proces-facilitating Game.Center for Undervisningsudvikling, Det Kulturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.  Brætspil og spilhæfter.

Jensen, TW & Smedegaard Ernst Bengtsen, S 2011, 'Fra løsninger til nye spørgsmål: kandidatspecialet som forskningsfelt' Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift, nr. 10.

Bager, LT & Jensen, TW 2010, 'Humanistiske universitetspædagogiske metoders potentialer i udviklingen af lærende miljøer' Dansk Universitetspædagogisk Netværks konference, København, Danmark. Konferenceabstract.

Jensen, TW & Albrechtsen, C 2010, 'The studymetro: A web resource designed to help international students navigate in a specific cultural academic setting', ICED 2010 - Enhancing Strategies for Global Quality Learning in Higher Education, Barcelona, Spanien. Poster. 

Jensen, TW 2010, 'Metaphors we educate by: - the conceptual divide in discourse on the Master's Thesis as an assessment form' ICED 2010, Barcelona, Spanien. Konferenceabstract.

Jensen, TW 2010, 'Constructing identity through metaphor: an analysis of supervisors' discourse on the meaning of the Master's thesis' SHRE Newer Researchers' Conference, Newport, Storbritannien. Konferenceabstract (s. 28).

Jensen, TW 2008, 'Om at udvise forsigtighed ved skrivning i sengen'. i P Stray Jørgensen & S Skov (red), Skriv godt: Festskrift til Lotte Rienecker. 1 udg, vol. 1, Samfundslitteratur, s. 156.

Stenalt, MH & Jensen, TW 2008, 'Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø?: Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum' Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift, nr. 5, s. 10-15.

Andersen, HL & Jensen, TW 2008, 'A holistic view of quality development in master's thesis supervision' ICED 2008, Salt Lake City, USA. Konferenceabstract. 

Andersen, HL & Jensen, TW 2007, 'Vejledernes reaktion på retningslinjer på vejledning' Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift, vol Årgang 2, nr. 3, s. 20-28.

Andersen, HL & Jensen, TWJ 2007, Specialevejledning - rammer og roller: En universitetspædagogisk undersøgelse. Samfundslitteratur, Frederiksberg.

Jensen, TW & Hansen, HH 2006, 'Hardcore Humanister' Kommfrem. Magasin for erhvervsfolk og humanister, s. 30.

Andersen, HL & Jensen, TW 2006 'Faglig vejledning på universitetet' Center for Undervisningsudvikling, HUM og TEO, Aarhus Universitet.

Jensen, TW, Albrechtsen, C & Andersen, JB 2004, Vejen til et godt CV. 1. Frydenlund Academic, København.

Hansen, LK, Jensen, TW & Madsen, IB 2004, 'Udvikling af digitale undervis­nings­materialer med fokus på de studeren­des roller'. i M Georgsen & J Bennedsen (red), Fleksibel læring og undervisning - erfaringer, konsekvenser og muligheder med ikt. Aalborg Universitetsforlag,

Fibiger, B & Jensen, TW 2004, 'Metaforer i læringsomgivelser'. i M Georgsen & J Bennedsen (red), Fleksibel læring og undervisning erfaringer, konsekvenser og muligheder med ikt. Aalborg Universitetsforlag, Aalborg.

Fibiger, B & Jensen, TW 2004, 'Det annoterede læringsrum'. i M Georgsen & J Bennedsen (red), Fleksibel læring og undervisning erfaringer, konsekvenser og muligheder med ikt. Roskilde Universitetsforlag.

Jensen, TW, 2003, Studiemetro, www.studiemetro.au.dk. Interaktiv produktion.

Jensen, TW & Hansen, LK 2003, 'Next Stop in the Study Metro: Supporting Learning of Freewriting by Providing Interactive Feedback'. i Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2003. Issue 1 udg, AACE, s. 1291-1296.

Albrechtsen, C & Jensen, TW 2002, 'E-bogen - revolution eller ej?' Samvirke, januar, s. 83.

 

 

 

 

Share this site